స్త్రీలు పాటించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు

స్త్రీలు పాటించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు

విషయ సూచిక

  మహిళలు అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు

  • సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి ఇల్లు వాకిలి శుభ్రపరచి ముగ్గు వేయాలి
  • ఈ ఇంట్లో పనిమనిషి ఉన్నప్పటికీ ఈ పనిని మానురాలు చేయటం లక్ష్మిప్రదం
  • ఇంట్లో ఏదైనా సరుకులు లేనప్పుడు అలాగే డబ్బు లేని పరిస్థితుల్లో లేవు అనకూడదు నిండుకున్నాయి అని చెప్తూ ఉండాలి
  • స్త్రీలు ఇంట్లో పెద్దగా అరవకూడదు
  • స్త్రీలు ఇంట్లో జుత్తు విరబూచుకొని తిరగకూడదు
  • స్త్రీలు అయినదానికి కాని దానికి ఏడవకూడదు ఇది ఇంటికి దారిద్రానికి దారితీస్తుంది
  • ఇంటికి వచ్చిన సుమంగులకు పసుపుకుంకుమ తాంబూలాలతో సాగనంపాలి
  • ఎప్పుడు కోపంగా ఉండకుండా నలుగురితో చక్కగా కలిసిపోవాలి
  • సుమంగళి స్త్రీలు నుదుటన పాపిట ఎప్పుడు కుంకుమను ధరించాలి

  ఆడవారు పాటించవలసిన కొన్ని నియమాలు

  ఆడవారు పాటించవలసిన కొన్ని నియమాలు

  1. అధికంగా నవ్వరాదు
  2. గంతులు వేయరాదు
  3. వీధులలో తిరగరాదు
  4. దీపము నీడలో కూర్చునకూడదు
  5. ఖాళీగా కూర్చుని కాళ్లు ఊపరాజు
  6. వాకిట్లో నిలబడి తల దువ్వరాదు
  7. భర్త చేయద్దన్న పని చేయకూడదు
  8. ఎప్పుడు శుద్ధిగా ఉండాలి
  9. తన ఇంటిని ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి
  10. తనకున్న దాంట్లో కొంత దానం చేయవలెను
  11. పుట్టింటి వారిని అగౌరవ పరచకూడదు
  12. భర్త తెచ్చినను తే కొన్నను హీనపరచకూడదు
  13. ఆహ్వానం లేని చోటకు వెళ్లకూడదు
  5/5 - (7 votes)
  Sharing Is Caring:

  Leave a Comment